Notice: Undefined index: sito in /web/htdocs/www.ardesioscavi.it/home/templates/maya/index.php on line 174

Notice: Undefined index: sito in /web/htdocs/www.ardesioscavi.it/home/templates/maya/index.php on line 189
My Blog
ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อเคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมือเคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมืออันที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะสำหรับคนนิ้วผอมยาว

เทคนิคการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 2 วงแหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมืออันที่ 3 ควรเลือกคัดหัววงแหวนที่แต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่สูงมากนัก

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือข้อที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบควรเลือกคัดวงแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงดงาม

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 5 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนพึงจะคัดเพชรพลอยที่ประดับหัววงแหวนนั้นพึงจะมีปริมาตรใหญ่สักนิดสักหน่อย และมีสัดส่วนในทางยาว เช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือประการที่ 6 ถ้าเลือกสรรแหวนตามข้อเสนอก็จะทำให้นิ้วกับมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วเทคนิคที่ 7 หญิงที่มีนิ้วล่ำใหญ่ พึงจะคัดเลือกวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เช่นกันพร้อมด้วยดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ

เทคนิคการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 8 ธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวสละสลวย

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 9 สำหรับเพชรพลอยที่เหมาะสมกับธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วสิ่งที่ 10 เนื่องด้วยบุคคลมือสั้นหรือไม่ก็นิ้วสั้นสมควรหลบหลีกแหวนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือข้อที่ 11 ควรจะเลือกสรรรูปหัวใจพร้อมทั้งมีความจุใหญ่ปานกลาง

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วมือประการที่ 12 บ่าวงแหวนไม่ควรเสริมก้านเล็กๆหรือว่าทำทรงหนาใหญ่เด็ดขาด

I cookie vengono utilizzati per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza quando lo si utilizza . I cookies impiegati per il funzionamento essenziale del sito sono già stati impostati . Accetto i cookies di questo sito.

  Accetto i cookies di questo sito.